Trong tỉnh

Thanh Hóa: Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 417/QĐ-UBND, về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp và thu hồi khoáng sản đi kèm tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, với diện tích 7,967ha.

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp và thu hồi khoáng sản đi kèm tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành với diện tích 7,967 ha (Ảnh minh họa).


Theo đó, công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp và thu hồi khoáng sản đi kèm tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành cho Công ty TNHH Long Sơn có địa chỉ: Số 6, đường Voi Phục, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm việc kê khai giá bán không đúng thực tế, vi phạm các quy định trong hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển khoáng sản.

Giá trúng đấu giá là 1.137.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu đồng). Thời gian nộp tiền trúng đấu giá: Trước khi cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. Diện tích mỏ là 5,487ha, thuộc xã Thành Long, huyện Thạch Thành, có tọa độ xác định tại phụ lục kèm theo.

Công ty TNHH Long Sơn phải nộp hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 21/12/2024; nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ theo quy định; thực hiện đầy đủ các nội dung quy định của pháp luật.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa, Công ty TNHH Long Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Tác giả: Tiến Anh

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn

  Từ khóa: khoáng sản , thanh hóa , đấu giá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok