Kinh tế

Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu dân cư gần 900 tỷ đồng

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi đã phê duyệt quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư hai bên đường dự án CSEDP thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư hai bên đường dự án CSEDP thuộc khu đô thị Đông Sơn.


Theo quyết định, dự án có tên là khu dân cư hai bên đường dự án CSEDP thuộc Khu đô thị

Đông Sơn, thành phố Thanh Hoá. Dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm hiện thực hoá quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư hai bên đường dự án CSEDP thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hoá được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 và phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 21/7/2020;

Đồng thời nhằm khai thác quỹ đất hiệu quả để phát triển nhà ở cho nhân dân, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá thành phố Thanh Hoá và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Diện tích sử dụng đất của dự án khu dân cư khoảng 13ha, với quy mô dân số 2.100 người. Dự án có thời hạn thực hiện là 50 năm. Người mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất ở sẽ được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Tiến độ thực hiện dự án là 5 năm kể từ thời điểm cấp có thẩm quyền công nhận kết quả trúng đấu giá. Dự kiến khởi công vào quý IV/2021 và hoàn thành vào quý IV/2026.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 871 tỷ đồng. Dự án có các hạng mục như nhà ở chia lô, nhà ở biệt thự và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Cũng theo quyết định, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật, các nội dung của dự án đã được chấp thuận nêu trên.

Tác giả: Anh Hùng

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok