Trong tỉnh

Thanh Hóa: Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang vừa ký và ban hành Giấy phép số 77/GP-UBND về việc thăm dò khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung.

Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân.


Cụ thể, cho phép Công ty TNHH Sản xuất thương mại Nam Sơn Dũng, có địa chỉ tại thôn Nam Thôn 1, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa được thăm dò khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích thăm dò: 5,4682ha, được giới hạn bởi các điểm góc từ 1 đến 7 (có phụ lục và bản đồ kèm theo), thời hạn thăm dò là 24 tháng, kể từ ngày giấy phép này có hiệu lực. Khối lượng thăm dò theo đề án được thẩm định. Chi phí thăm dò: 938.532.000 đồng, bằng nguồn vốn của đơn vị (đơn giá áp dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước) và các khoản phí có liên quan theo quy định hiện hành.

Lựa chọn tổ chức có năng lực tiến hành thi công công tác thăm dò theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản. Thực hiện thăm dò đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường theo phương pháp và khối lượng đã quy định, đề án đã được UBND tỉnh chấp thuận này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, thi công các hạng mục công việc đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường; thu thập và tổng hợp đầy đủ, chính xác các tài liệu, kết quả thăm dò; kiểm tra và chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng và tính trung thực của tài liệu thực tế thi công; bảo quản lưu giữ đầy đủ các tài liệu nguyên thủy, tài liệu thực tế có liên quan và các mẫu vật địa chất, khoáng sản theo quy định hiện hành.

Thông báo kế hoạch, thời gian triển khai thi công các hạng mục công tác thăm dò cho Sở Tài nguyên và Môi trương tỉnh Thanh Hóa; chịu sự kiểm tra, giám sát quá trình thi công hệ phương pháp kỹ thuật và các hạng mục công việc của đề án của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Hoạt động thăm dò khoáng sản theo giấy phép này, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Nam Sơn Dũng chỉ được phép thực hiện sau khi thông báo chương trình và khối lượng thăm dò cho Sở Tài nguyên và Môi trường và chính quyền địa phương để phối hợp quản lý, kiểm tra và xác định cụ thể diện tích, tọa độ, mốc giới khu vực thăm dò tại thực địa.

Tác giả: Tiến Anh

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok