Trong tỉnh

Tạm dừng khai thác khoáng sản khu vực mỏ đá vôi vì phát hiện hang động thuộc xã Hà Long

Ngày 15/4, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn số 5204/UBND-CN về việc tạm dừng khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ đá vôi phát hiện hang động thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Tiến Thịnh.

Nội dung công văn nêu rõ: Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3088/STNMT-TNKS ngày 10/4/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tạm dừng khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ đá vôi phát hiện hang động thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Tiến Thịnh (kèm theo biên bản kiểm tra hiện trường ngày 22/3/2024, ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, UBND huyện Hà Trung, UBND xã Hà Long, Trưởng thôn Gia Miêu, Công ty TNHH Tiến Thịnh và các tài liệu có liên quan). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến.

Công văn về việc tạm dừng khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ đá vôi phát hiện hang động thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung(Thanh Hóa) của UBND tỉnh Thanh Hóa

Thống nhất với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên; yêu cầu Công ty TNHH Tiến Thịnh tạm dừng khai thác khoáng sản tại khu vực núi Đụn, xã Hà Long, huyện Hà Trung (khu vực đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất số 479/GP-UBND ngày 22/12/2014) để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá cụ thể, toàn diện đối với hang động phát hiện tại núi Đụn nêu trên theo quy định; thời gian tạm dừng khai thác kể từ ngày ban hành văn bản này.

Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Hà Trung, các nhà khoa học và các ngành, đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá toàn diện về quy mô, giá trị, ý nghĩa lịch sử, văn hoá, di sản, du lịch (nếu có) đối với hang động 2 tại núi Đụn, xã Hà Long, huyện Hà Trung. Trường hợp hang động nêu trên cần phải bảo vệ theo quy định của pháp luật về văn hóa, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh xem xét, khoanh định vào khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản để thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Giao UBND huyện Hà Trung chỉ đạo các phòng chức năng, UBND xã Hà Long kiểm tra, giám sát quá trình tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nêu trên của Công ty TNHH Tiến Thịnh đảm bảo theo quy định; đồng thời phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, đơn vị liên quan trong việc kiểm tra, rà soát, đánh giá, giải quyết các vấn đề có liên quan theo mục 2 của văn bản này; báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Theo tìm hiểu được biết, ngày 22/12/2014 UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 479/GP-UBND cho phép Công ty TNHH Tiến Thịnh được khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu thông thường và đá ốp lát tại mỏ đá vôi xã Hà Long, huyện Hà Trung(Thanh Hóa). Diện tích 25.391m2, công suất khai thác 10.000m3/năm, thời hạn 17 năm 9 tháng.

Tác giả: Duy Thịnh

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn

  Từ khóa: mỏ đá , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok