Thanh Hóa: Trường Tiểu học Nga Tiến nỗ lực xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ II

Trường Tiểu Học Nga Tiến (Nga Sơn, Thanh Hoá) phấn đấu thành Trường chuẩn Quốc gia mức độ II, địa phương, nhà trường gặp được những thuận lợi và khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm của ban giám hiệu nhà trường cùng chính quyền địa phương và nhân dân sẽ đạt được mục tiêu

TOP ok