Cảnh cáo Chủ tịch UBND xã Hoằng Phong

Sáng 5/3, UBND huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đã tiến hành kỷ luật các tập thể và cá nhân có liên quan tới việc giữ lại 15% tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lụt để chi cho khoản đi lại, chè nước.

TOP
ok