Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Hôm nay 11/6, tròn 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. 70 năm, Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, là lời hiệu triệu, thôi thúc hàng triệu trái tim người dân Việt Nam không quản ngại khó khăn, gian khổ trong bảo vệ và dựng xây đất nước.

TOP
ok