Vì sao cần đề án phát triển riêng cho Thanh Hoá?

Ban Kinh tế Trung ương đã và đang tích cực cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá hoàn thiện việc xây dựng Đề án Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài các thành phố lớn, Thanh Hoá là tỉnh đầu tiên trong cả nước được chọn xây dựng đề án phát triển riêng. Vì sao cần một đề án riêng cho Thanh Hoá?

TOP
ok