Bộ Công an lý giải việc 3 tháng chưa trả CCCD

Hôm nay (2/7), Bộ Công an giải đáp thắc mắc về việc công dân đi làm CCCD gắn chip từ 3 tháng trước nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả. Ngoài ra, Bộ cũng giải đáp về thủ tục công dân nhập khẩu vào các thành phố lớn.

TOP ok