Tá hỏa phát hiện kẹp giấy mắc trong cổ bé 2 tuổi

Thấy bé 2 tuổi có biểu hiện chảy dãi, khó nuốt, nôn nhiều sau ăn, gia đình đã mang tới Bệnh viện Nhi Thanh Hóa kiểm tra thì tá hỏa phát hiện 1 chiếc kẹp giấy có kích thước 1x2 cm trong cổ.

TOP
ok