Trong tỉnh

Sáu dự án đầu tư công tại Thanh Hóa có nguy cơ "lụt" tiến độ

UBND tỉnh Thanh Hóa đang "thúc" chính quyền các địa phương và một số sở, ban ngành để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp các dự án đảm bảo tiến độ đã đề ra...

Dự án đường Vạn Thiện đi Bến En đang vướng phải những khó khăn, vướng mắc như công tác di dời các đường điện


UBND tỉnh Thanh Hóa vừa nhận được công văn số 1787 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa về việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc và hạn chế đối với các chương trình, dự án đầu tư công.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các chương trình, dự án đầu tư công.

Thứ nhất, Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2). Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được huyện Hà Trung bàn giao mặt bằng 02 đợt với tổng diện tích là 10,725 ha để triển khai dự án, trong đó có 2.283m2 để phục vụ thi công hạng mục Cải dịch, hoàn trả quốc lộ 217B đoạn qua Khu di tích.

Tuy nhiên, phần diện tích này không đủ điều kiện để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khởi công hạng mục Cải dịch, hoàn trả quốc lộ 217B đoạn qua Khu di tích.

Đối với công tác bồi thường của dự án, hiện tại vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết bồi thường, hỗ trợ đối với 12 hộ gia đình cá nhân có nguồn gốc đất giao trái thẩm quyền, kinh phí hỗ trợ đối với 47 hộ gia đình, cá nhân có tài sản vật kiến trúc nằm trong hành lang đường, tài sản nằm trên đất lấn chiếm không được bồi thường về đất.

UBND huyện Hà Trung đang rà soát, xác định sai phạm của 47 hộ dân để báo cáo Sở Tư pháp nghiên cứu, xem xét thẩm quyền giải quyết đối với các hộ dân này theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 3377 ngày 17/3/2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp phối hợp hướng dẫn UBND huyện Hà Trung thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đơn vị giải quyết là Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, thời hạn giải quyết 07/4/2023.

Thứ hai, Dự án Đường nối Khu di tích lịch sử Lam Kinh với đường Hồ Chí Minh. Tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn 2 huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc rất chậm, đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án để bàn giao mặt bằng sạch cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhà thầu thi công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo UBND huyện Ngọc Lặc, huyện Thọ Xuân đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Trước ngày 30/4/2023 các huyện phải hoàn thành 100% việc bàn giao mặt bằng thi công dự án cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhà thầu thi công theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tại Thông báo kết luận số 11 ngày 15/02/2023.

Trong trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, yêu cầu các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét chỉ đạo, giải quyết. Đơn vị giải quyết các vướng mặc là UBND huyện Ngọc Lặc, UBND huyện Thọ Xuân, thời hạn giải quyết ngày 30/4/2023.

Thứ ba, Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực Thành nội Di sản văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc. Khó khăn, vướng mắc tại dự án này là sau khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi thì các nhà thầu tham dự thầu có kiến nghị, khiếu nại làm kéo dài thời gian, thủ tục thực hiện dự án.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh để phân loại, xác định thẩm quyền và trình tự thủ tục giải quyết kiến nghị, khiếu nại của các đơn vị có liên quan tại Công văn số 3814/UBND-VX ngày 24/3/2023. Đơn vị giải quyết là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời hạn giải quyết ngày 10/4/2023.

Thứ tư, dự án đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa. Đối với đoạn qua địa bàn thị xã Bỉm Sơn, các công trình đường điện, hệ thống nước sạch chưa được di dời, 03 hộ chưa nhận tiền đền bù và 9 hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đối với đoạn qua địa bàn huyện Nga Sơn, do diện tích trích đo so với bản đồ địa chính có sự sai khác nên phải điều chỉnh lại, hiện chưa trình Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa phê duyệt làm cơ sở thông báo thu hồi đất lúa.

Thêm khó khăn nữa mà dự án đang vướng phải là cùng trên địa bàn xã Nga Thủy, các trang trại sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng tuyến đường ven biển được tỉnh hỗ trợ cơ chế cao hơn. Trong khi đó, 13 trang trại thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng tuyến đường từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường ven biển, cơ chế hỗ trợ của tỉnh đối với công trình kiến trúc chỉ bằng 50%-70% so với đường ven biển. Do đó, phát sinh những thắc mắc giữa các hộ dân. Đã tiến hành họp, tuyên truyền, vận động các hộ dân nhưng chưa đạt kết quả. Đơn vị giải quyết những vần đề trên của dự án thuộc UBND thị xã Bỉm Sơn, UBND huyện Nga Sơn, thời hạn giải quyết 01/6/2023.

Thứ năm, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương - Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT). Hiện này, còn 2 hộ chưa thống nhất phương án bồi thường và 1 hộ đang tổ chức công khai dự toán hỗ trợ thuộc xã Hoằng Châu. Đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, nhưng các hộ chưa tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để bản giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Đơn vị giải quyết là UBND huyện Hoằng Hóa và UBND huyện Quảng Xương.

Thứ sáu, Dự án đường Vạn Thiện đi Bến En. Dự án này đang vướng phải những khó khăn, vướng mắc như công tác di dời các đường điện 220Kv, trung, hạ thế khi thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 19480 ngày 29/12/2022 và công văn số 3910 ngày 23/12/2022 của Sở Công thương Thanh Hóa; theo đó, không hoàn trả tài sản, chỉ bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do chưa thống nhất được với cơ quan Điện lực. Những vấn đề trên của dự án thuộc UBND huyện Nông Cống giải quyết, thời hạn giải quyết 30/6/2023.

Tác giả: Nguyễn Thuấn

Nguồn tin: vneconomy.vn

  Từ khóa: tiến độ , dự án , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok