Trong nước

Quy định cụ thể việc Quốc hội họp kỳ bất thường

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho hay, các chủ thể có thẩm quyền khi yêu cầu tổ chức họp bất thường thì phải nêu rõ sự cần thiết, đề xuất nội dung...

Đảm bảo tính chặt chẽ, khả thi

Ngày 14/2, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 20, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, việc ban hành Nghị quyết là cấp bách và cần thiết, nhằm kịp thời triển khai thi hành Nghị quyết số 71 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 15/3/2023.

Trong đó, có giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức kỳ họp bất thường và hình thức họp trực tuyến, kết hợp giữa họp trực tiếp và trực tuyến…

Dự thảo Nghị quyết gồm 5 Chương với 19 Điều và các phụ lục, biểu mẫu ban hành kèm theo. Trong đó, có quy định chi tiết khoản 3 Điều 1 của Nội quy về kỳ họp bất thường theo hướng quy định cụ thể về cách thức xử lý yêu cầu tổ chức kỳ họp bất thường của các chủ thể có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết.Các chủ thể có thẩm quyền yêu cầu tổ chức kỳ họp bất thường gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trên cơ sở xem xét hồ sơ tài liệu do các cơ quan có thẩm quyền trình, ý kiến thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc triệu tập kỳ họp bất thường.

Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, dự thảo Nghị quyết quy định trình tự, thủ tục tiến hành xem xét, quyết định các nội dung tại kỳ họp bất thường được thực hiện theo quy định về kỳ họp tại Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Nội quy kỳ họp Quốc hội và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, dự thảo Nghị quyết này cần ban hành kịp thời đảm bảo đồng bộ trong triển khai. Đồng thời, bày tỏ tán thành với các ý kiến đã phát biểu về phạm vi điều chỉnh, tên gọi Nghị quyết.

Đi vào nội dung cụ thể, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc tổ chức Kỳ họp bất thường do yêu cầu chung, do có chỉ đạo từ Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động đề xuất, cần cân nhắc quy định rõ về thời hạn gửi triệu tập trước khi Kỳ họp bắt đầu sao cho hợp lý, sát với thực tiễn, đảm bảo tính chặt chẽ, khả thi của Nghị quyết.

Phải nêu rõ sự cần thiết

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, vào ngày 15/3/2023, Nghị quyết số 71 của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội sẽ chính thức hiệu lực.

Vì vậy, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội không thể chậm trễ hơn.

Thực tế, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, Quốc hội đã tiến hành 3 kỳ họp bất thường và tiến hành 1 kỳ họp theo hình thức họp trực tuyến hoặc kết hợp họp trực tuyến với họp trực tiếp. Do vậy, đã có rất nhiều kinh nghiệm để quy phạm hóa các nội dung đã được thực tiễn kiểm nghiệm, chứng minh là đúng, chính xác.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận nội dung phiên họp.

Qua ý kiến thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu hoàn thiện tên của Nghị quyết theo hướng Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Về các nội dung cụ thể của dự thảo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và thống nhất với các quy định như trong dự thảo Nghị quyết về kỳ họp bất thường.

Trong đó có quy định cụ thể về cách thức xử lý yêu cầu của các chủ thể có thẩm quyền về việc tổ chức kỳ họp bất thường theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội. Các chủ thể có thẩm quyền khi yêu cầu tổ chức họp bất thường thì phải nêu rõ sự cần thiết, đề xuất nội dung, xây dựng tiêu chí kỳ họp bất thường, thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp bất thường.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm yêu cầu các cơ quan chuẩn bị nội dung gửi hồ sơ, tài liệu đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan thẩm tra để xem xét, quyết định việc triệu tập kỳ họp bất thường.

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, dự thảo Nghị quyết quy định trình tự, thủ tục tiến hành xem xét, quyết định các nội dung tại kỳ họp bất thường được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan về kỳ họp Quốc hội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban soạn thảo cần rà soát kỹ các quy định về kỳ họp bất thường tại Điều 3, Điều 4 để đảm bảo tính chính xác.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 100% thành viên tham gia biểu quyết tán thành.

Tác giả: Hoàng Thị Bích

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok