Trong tỉnh

Phê duyệt chưa đúng quy định, Thanh Hóa 'khai tử' dự án khu dân cư hơn 890 tỷ

Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Minh Hương - Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 là nhà đầu tư trúng sơ tuyển thực hiện dự án này.

Thanh Hóa ‘khai tử’ Dự án Khu dân cư hơn 890 tỷ đồng tại phường Quảng Thắng (Ảnh minh họa)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã ký quyết định số 3259/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư; Quyết định số 3104/QĐUBND ngày 04/8/2020 phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư và Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP.Thanh Hóa của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Lý do, các Quyết định có nội dung chưa đảm bảo quy định hiện hành của pháp luật (dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa không bố trí đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ).

Dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa có tổng diện tích lập quy hoạch thực hiện dự án với hơn 30 ha, quy mô dân số khoảng 6.180 người, trong đó dân số hiện trạng là 2.375 người (475 căn hộ), dân số dự kiến phát triển là 3.805 người (761 căn hộ).

Tổng chi phí thực hiện dự án dự kiến 890 tỷ đồng, thời gian dự kiến thực hiện dự án không quá 5 năm.

Cuối tháng 3/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Minh Hương (Công ty Minh Hương) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HUD1) là nhà đầu tư duy nhất tham gia nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và trở thành nhà đầu tư trúng sơ tuyển.

Tiếp đó, ngày 09/09/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Năm 2021, liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Hương và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD1 nhiều lần đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhưng chưa được chấp thuận và UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao các sở, ban ngành xem xét, báo cáo UBND tỉnh...

Ngày 14/9/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm chính thức ký quyết định bãi bỏ các quyết định trên.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok