Trong tỉnh

Phát lộ nhiều khoản thu, chi bất thường tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá

Ngoài việc phải hoàn trả ngân sách Nhà nước số tiền 694 triệu đồng và kiểm điểm các cá nhân, tập thể liên quan, Thanh tra tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện nhiều khoản thu, chi bất thường tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hoá về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý nguồn tài chính đơn vị dự toán cấp 1 tại Trường Chính trị tỉnh cho thấy, đơn vị này đã không xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ mà áp dụng quy chế chi tiêu nội bộ được xây dựng từ năm 2021.

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá tự ý cho ông Nguyễn Cảnh Đức thuê 2.535m2 đất trong khuôn viên nhà trường

Việc làm này được Thanh tra tỉnh Thanh Hoá chỉ ra là không đúng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định đào tạo Trung cấp lý luận chính trị không tập trung tại huyện và các lớp không tập trung tại trường; các lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính ngoài kế hoạch và các loại hình bồi dưỡng: “Giảng viên sau khi thanh toán trích lại 15% đối với giờ giảng vào Quỹ phúc lợi của Nhà trường” được Thanh tra tỉnh chỉ ra là không đúng quy định tại Điều 22 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày21/6/2021 của Chính phủ.

Quy định đào tạo Tiến sĩ được hỗ trợ 150.000.000 đồng (thực tế năm 2022, 01 trường hợp được hỗ trợ 24.500.000 đồng; năm 2023, 01 trường hợp được hỗ trợ 120.000.000 đồng) là chưa đúng với quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 36/2016/NQ- HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XVII.

Một số khoản chi cho cán bộ, giảng viên từ nguồn kinh phí không thường xuyên chưa đúng Quy chế chi tiêu nội bộ là không đúng quy định tại Điều 18 Luật phòng chống tham nhũng năm 2018.

Trong đó kinh phí thực hiện chính sách cấp bù miễn giảm học phí Khoá 49 còn dư 277.635.000 đồng (vào năm 2022) nhưng tại thời điểm kiểm tra (năm 2023) Sở Tài chính vẫn chưa thực hiện việc giảm trừ của đơn vị; biên bản xét duyệt quyết toán ngày 19/4/2024 thì số tiền đơn vị phải nộp ngân sách nhà nước năm 2024 là 694.742.775 đồng.

Khuôn viên nhà trường được cho thuê trái quy định pháp luật

Cùng đó, Thanh tra tỉnh Thanh Hoá cũng chỉ ra việc tự ý cho ông Nguyễn Cảnh Đức thuê 2.535m2 đất trong khuôn viên nhà trường để làm sân thể thao, căng tin khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép là trái với Luật quản lý, sử dụng tài sản công, được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 55.

Trong việc mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của đơn vị trong năm 2022 - 2023 cho thấy, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đang quản lý, sử dụng 2 ô tô là vượt 1 xe so với Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ, quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đã không xây dựng kế hoạch sửa chữa, mua sắm ở năm 2022 - 2023 nhưng vẫn có hồ sơ tất toán tiền sửa chữa 2 xe ô tô với giá trị lớn (năm 2022 là 232.919.920 đồng; năm 2023 là 145.652.000 đồng) là không đúng với quy định tại điểm b khoản 3 Điều 28 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm2013.

Thanh tra tỉnh Thanh Hoá yêu cầu xác định trách nhiệm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá trong việc chi sai tiền ngân sách nhà nước

Với nhiều sai phạm bị điểm mặt, chỉ tên, Thanh tra tỉnh đã báo cáo vụ việc tới Thanh tra Chính phủ, Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá để kiến nghị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan và buộc Trường Chính trị phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền 694.742.775 đồng.

Trách nhiệm về những vi phạm trên thuộc Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh thuộc lĩnh lực được phân công phụ trách. Sở Tài chính chịu trách nhiệm trong việc quyết toán chưa đúng quy định.

Được biết, năm 2022, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá có dự toán được giao trong năm là 21.069.975.000 đồng, trong đó kinh phí thực nhận trong năm là 19.908.459.064 đồng, kinh phí quyết toán là 19.908.459.064, kinh phí giảm trong năm (huỷ dự toán) là 1.161.515.936 đồng, kinh phí được chuyển sang năm sau là 0 đồng.

Năm 2023 dự toán được giao trong năm là 24 tỷ, kinh phí nhận và kinh phí quyết toán còn lại để chuyển qua năm sau là 0 đồng. Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ, với chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tác giả: Quang Trần

Nguồn tin: congluan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok