Trong tỉnh

Phát hiện sai phạm về kinh tế gần 81 tỷ đồng

Trong năm 2017, các đơn vị tham tra của tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện sai phạm về kinh tế gần 81 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 45 tổ chức và 53 cá nhân có sai phạm qua thanh tra...

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017. Theo đó, kết quả thực hiện phòng ngừa tham nhũng trong năm 2017 cho thấy, đã kiểm tra, phát hiện 5 vụ với 26 người vi phạm tiêu chuẩn định mức, số tiền vi phạm kiến nghị thu hồi và bồi thường là 925,10 triệu đồng, đã thu hồi và bồi thường 401,30 triệu đồng.

Người nhà cán bộ có tên trong danh sách hộ nghèo tại một địa phương của huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 85/85 cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước đã tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập. Trong năm 2017, số người phải kê khai tài sản là 25.060 và đã có 24.839 người thực hiện kê khai (99,1% số người phải kê khai).

Cũng trong năm 2017 có 10 cán bộ, công chức của Thanh Hóa vi phạm về việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, đã bị xử lý.

Đối với kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng của cơ quan, đơn vị, trong năm 2017, toàn tỉnh Thanh Hóa có 1 vụ việc với 1 người tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa, có hành vi tham nhũng được phát hiện qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ. Qua hoạt động thanh tra phát hiện 1 vụ với 1 người tham nhũng tại huyện Mường Lát.

Còn kết quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng, tính đến ngày 27/11/2017, các tổ chức thanh tra của tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 252 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 80,6 tỷ đồng, 122m2 đất. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 31,5 tỷ đồng, kiến nghị khác hơn 49 tỷ đồng. Đã thu hồi được hơn 25,5 tỷ đồng; kiến nghị xử lý về hành chính 45 tổ chức và 53 cá nhân có sai phạm qua thanh tra.

Bên cạnh đó, thanh tra chuyên ngành của các Sở, ngành cũng phát hiện 765 cá nhân, 441 tổ chức có vi phạm. Số tiền sai phạm là gần 18,7 tỷ đồng, trong đó cá nhân là hơn 2,1 tỷ đồng, tổ chức là gần 16,6 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 9,2 tỷ đồng. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 310 tổ chức, 505 cá nhân với số tiền xử phạt hơn 5,8 tỷ đồng.

Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng, cơ quan điều tra thụ lý 4 vụ, 24 bị can. Tại Viện kiểm sát nhân dân có 1 vụ, 8 bị can đã truy tố.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Thanh Hóa, mặc dù công tác phòng, chống tham nhũng đã được UBND, Chủ tịch UBND thường xuyên quan tâm, chỉ đạo; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền cho nhiều đối tượng với nhiều hình thức dễ hiểu; thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác phòng, chống tham nhũng, tập trung thanh tra vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, kết quả phát hiện sai phạm lớn với 46 tỷ đồng và kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm.

Bên cạnh đó, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được quan tâm; tăng cường phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy trong công tác thanh, kiểm tra và xử lý cán bộ, đảng viên có vi phạm.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn hạn chế, chưa được như mong muốn, kỳ vọng của nhân dân. Một số cơ quan, đơn vị chưa triển khai kịp thời, triệu để các các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Cụ thể, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức còn biểu hiện nể nang, né tránh, chưa thực hiện triệt để đến các đối tượng theo quy định; việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức còn biểu hiện hình thức, đối phó, triển khai thực hiện chậm.

Việc tự phát hiện hành vi tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị còn hạn chế; số lượng thông tin, tố giác, tố cáo hành vi tham nhũng của quần chúng nhân dân, các tổ chức chưa nhiều; ít vụ việc tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động giám sát định kỳ của các cơ quan chức năng.

Tác giả: Duy Tuyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok