Trong tỉnh

Phát hiện sai phạm trên 34 tỷ đồng qua công tác thanh tra

Từ đầu năm 2023 đến nay, các tổ chức thanh tra trong tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 322 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm trên 34 tỷ đồng và 20.430 m2 đất.

Theo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, trong 9 tháng năm 2023, các tổ chức thanh tra trong tỉnh triển khai 322 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 49 cuộc thanh tra kỳ trước chuyển sang, triển khai mới 273 cuộc; 254 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 68 cuộc thanh tra đột xuất; đã ban hành kết luận 271 cuộc.

Trụ sở Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm trên 34 tỷ đồng và 20.430 m2 đất; kiến nghị thu hồi 25 tỷ đồng (đã thu 8,6 tỷ đồng); kiến nghị xử lý khác 9,1 tỷ đồng và 20.430 m2 đất; đã xử lý hành chính 448 tổ chức và 123 cá nhân; chuyển hồ sơ cơ quan điều tra 01 vụ.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa thực hiện 86 cuộc thanh tra kinh tế xã hội trên các lĩnh vực, đã ban hành kết luận 74 cuộc. Qua thanh tra phát hiện vi phạm tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 23,8 tỷ đồng (đã thu 7,5 tỷ đồng) và kiến nghị xử lý khác 6,7 tỷ đồng và 20.430 m2 đất; đã xử lý hành chính 23 tổ chức và 35 cá nhân.

Thanh tra các sở, ngành tại địa phương triển khai 18 cuộc thanh tra kinh tế xã hội, đã ban hành kết luận 16 cuộc. Qua thanh tra phát hiện vi phạm với số tiền 200,95 triệu đồng. Kiến nghị thu hồi 174 triệu đồng (đã thu 174 triệu đồng); kiến nghị khác 26,74 triệu đồng; đã xử lý hành chính 03 tổ chức và 26 cá nhân.

Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn triển khai 218 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành kết luận 181 cuộc, tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, ngân sách và đầu tư xây dựng tại các xã, quản lý thu chi tài chính tại các trường. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với số tiền 3,3 tỷ đồng. Kiến nghị thu hồi 997,81 triệu đồng (đã thu 887,43 triệu đồng); kiến nghị khác 2,3 tỷ đồng. Đã xử lý hành chính 22 tổ chức và 62 cá nhân.

Trong đó, về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, các tổ chức thanh tra trong tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện 38 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 24 cuộc, phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng; kiến nghị xử lý thu hồi 387 triệu đồng, kiến nghị khác 6,2 tỷ đồng.

Lĩnh vực tài chính, ngân sách, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã triển khai thực hiện 204 cuộc, kết luận 163 cuộc. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 27.233,68 triệu đồng, gồm: kiến nghị thu hồi hơn 24 tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác 2,8 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực quản lý đất đai, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã thực hiện 52 cuộc và kết luận 38 cuộc thanh tra trong lĩnh vực đất đai. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 156,62 triệu đồng và 24.230 m2.

Về thanh tra chuyên ngành, thanh tra các sở ngành phát hiện 434 cá nhân, 374 tổ chức có vi phạm, tổng số tiền sai phạm 7.9 tỷ đồng. Ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 391 cá nhân, 269 tổ chức với tổng số tiền xử phạt gần 12 tỷ đồng.

Tác giả: Nguyễn Sự

Nguồn tin: congly.vn

  Từ khóa: thanh hóa , sai phạm , thanh tra

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok