Trong tỉnh

Hàng loạt sai phạm tại Dự án Khu đô thị mới Nam TP. Thanh Hóa

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Dự án Khu đô thị mới Nam TP. Thanh Hóa. Đáng chú ý, việc tham mưu giao đất không qua đấu giá đất.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kết luận thanh tra tổng thể, toàn diện về quy hoạch, đất đai, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án Khu công trình hỗn hợp và nhà ở tại Khu đô thị mới Nam TP. Thanh Hóa. Cụ thể, tại lô C4, C5 dự án Khu đô thị mới Nam TP. Thanh Hóa thuộc địa giới hành chính phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa.

Theo đó, Kết luận Thanh tra chỉ rõ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này đã thẩm tra và tham mưu cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 26121000066 ngày 2/6/2014 đối với dự án nói trên chưa đảm bảo quy định tại Khoản 3 Điều 45 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006; không đúng chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản số 3796/UBND-THKH ngày 14/5/2014; chưa đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng cho rằng: Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến về cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án giao đất có mục đích sử dụng làm đất ở, không đánh giá việc giao đất, cho thuê theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 2003.

Đối với việc lập và thẩm định và phê duyệt quy hoạch, Sở Xây dựng tham mưu nội dung điều chỉnh quy hoạch 1/500 lần 1. Trong đó chưa xem xét đến sự phù hợp với quy hoạch 1/200, mật độ xây dựng đối với công trình hỗn hợp tại Quyết định số 2909/QĐ-UBND là 61% không đúng với giấy phép quy hoạch.

Sở Xây dựng tham gia ý kiến quy hoạch lần 2 và UBND TP. Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh lần 2 trên cơ sở điều chỉnh Quyết định số 2909/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, chưa xem xét đến sự phù hợp với quy hoạch 1/200, chưa đúng với quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 43 Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 6/8/2015 và Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa phê duyệt Quyết định 20429/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 chưa đúng thẩm quyền.

Đáng chú ý, Tại Kết luận này, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã xác định, đối với việc thực hiện trình tự, thủ tục giao đất, xác định giá đất, từ thời điểm UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 21/7/2014, sau 15 tháng nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường, nhà đầu tư chưa triển khai thực hiện việc xác định tiền sử dụng đất, chưa thực hiện việc giao đất trên thực địa cho nhà đầu tư.

Chủ đầu tư chưa thực hiện việc triển khai đầu tư xây dựng tại khu đất thực hiện dự án cho đến khi Quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 2277/QĐ-UBND.

Chưa hết, Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh này tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 và Quyết định số 3288/QĐ-UBND ngày 1/9/2007 về việc giao đất đã giải phóng mặt bằng hoàn thiện hạ tầng không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng quy định tại Điều 118 Luật Đất đai năm 2013.

Thanh tra Sở Xây dựng và Đội Quy tắc đô thị TP. Thanh Hóa, UBND phường Đông Vệ chưa tiến hành kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm của các hộ dân về quản lý trật tự xây dựng tại dự án theo quy định. Nhà đầu tư thiếu kiểm tra, giám sát, để cho các hộ dân tự ý cải tạo nhà ở trong quá trình sử dụng chưa đúng thiết kế được duyệt, vi phạm tại Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 4, Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ. Dự án chậm triển khai so với tiến độ được duyệt.

Với hàng loạt sai phạm nói trên, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh này chỉ đạo các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm phù hợp đối với cá nhân, tập thể có khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra trong kết luận hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: Báo Công thương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok