Trong tỉnh

Hàng chục cán bộ ở Thanh Hóa bị xử lý kỷ luật

Trong quý III năm nay, ở Thanh Hóa đã có hàng chục cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật do mắc sai phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa có 1 người bị buộc thôi việc.

Ngày 24/9, theo nguồn tin của PV Báo GD&TĐ, có 43 cán bộ, công chức, viên chức thuộc 14 đơn vị ở Thanh Hóa đã mắc sai phạm và bị xử lý kỷ luật, kiểm điểm trách nhiệm trong quý III/2023.

Cụ thể, đối với mức kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo, có 2 người ở Sở NN&PTNT, buộc thôi việc 1 người ở Sở Tài nguyên và Môi trường, 1 người ở Sở Tư pháp, 1 người ở huyện Mường Lát, cách chức 1 người ở Sở Y tế.

Khiển trách 1 người ở Văn phòng UBND tỉnh, 9 người của Sở NN&PTNT, 1 người ở Sở Thông tin và Truyền thông, 5 người ở Sở Y tế, 1 người ở thành phố Thanh Hóa, 2 người ở huyện Ngọc Lặc, 1 người ở huyện Như Xuân, 1 người ở huyện Quan Hóa, 4 người ở huyện Thọ Xuân, 3 người ở huyện Yên Định. Kiểm điểm trách nhiệm 9 người ở huyện Vĩnh Lộc.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và các quy định liên quan.

Thực hiện Chỉ thị này, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra cải cách hành chính gắn với kiểm tra kỷ luật, kỷ cương tại một số đơn vị cấp huyện, kiểm tra đột xuất tại một số đơn vị cấp xã.

Kết quả theo dõi, kiểm tra cho thấy, hầu hết các sở, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, bộ phận chuyên môn, UBND cấp xã và cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Các đơn vị cơ bản thực hiện nghiêm việc báo cáo định kỳ kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Người đứng đầu các sở ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện đã tăng cường chỉ đạo, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; Quán triệt việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đồng thời, người đứng đầu các ban, sở ngành cấp tỉnh, cấp huyện cũng đã yêu cầu sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; rà soát, bổ sung nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Hồng Đức

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok