Trong nước

Đề xuất điện tự sản, tự tiêu hòa lưới vẫn có giá 0 đồng

Dự thảo luật Điện lực (sửa đổi) lần 2 vẫn giữ quy định, tổ chức, cá nhân lựa chọn phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia thì ghi nhận giá 0 đồng.

Ngày 28/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành văn bản số 2034/BCT-ĐTĐL, gửi Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Các tổ chức chính trị - xã hội và Hiệp hội có liên quan; Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan... về việc xin ý kiến đối với dự án Luật Điện lực (sửa đổi).

Tại dự thảo, Bộ Công Thương đã bổ sung Chương III (Phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới) bao gồm các quy định về: Chính sách phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới (Điều 23); Phát triển điện năng lượng tái tạo (Điều 24) Điện năng lượng tái tự sử dụng, tự sản tự tiêu (Điều 25); Phát triển điện gió ngoài khơi (Điều 26) Quản lý, vận hành điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới (Điều 27).

Nội dung chương này được bổ sung mới nhằm thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ về phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới.

Theo nội dung dự thảo, dự án điện năng lượng tái tạo bao gồm nhà máy phát điện, trạm biến áp và đường dây đấu nối.

Khuyến khích việc đầu tư nguồn điện năng lượng tái tạo kết hợp với lưu trữ điện. Dự án năng lượng tái tạo đầu tư mới, mở rộng, cải tạo được phép kết hợp các loại nguồn điện năng lượng tái tạo để tăng sản lượng phát điện nhưng công suất phát điện vào hệ thống điện quốc gia không vượt quá công suất được phê duyệt trong giai đoạn quy hoạch.

Ưu tiên phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại các vùng đất khô cằn hoặc khó phát triển nông nghiệp theo đánh giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hệ số sử dụng đất của nhà máy điện mặt trời không vượt quá 0,7 ha/01 MW đến năm 2030, 0,5 ha/01 MW sau năm 2030. Hệ số sử dụng đất của nhà máy điện gió trên đất liền không vượt quá 0,35 ha/01 MW.

Dự án điện năng lượng tái tạo sau khi đưa vào khai thác, sử dụng được thay thế các thiết bị có thông số khác với thông số kỹ thuật đang vận hành nhưng phải bảo đảm công suất phát điện vào hệ thống điện quốc gia không vượt quá công suất được ghi trong giấy phép hoạt động điện lực hoặc hợp đồng mua bán điện.

Đáng lưu ý, trong dự thảo lần này, Bộ Công thương đưa vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam bộ là khu vực được phép phát triển điện năng lượng tái tạo tự sản, tự tiêu.

Các dự án điện năng lượng tái tạo tự sản, tự tiêu có công suất thuộc quy hoạch phát triển điện lực quốc gia hoặc kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và được liên kết với hệ thống điện quốc gia, được quyền phát hoặc không phát sản lượng điện dư nếu có.

Trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia thì nhà nước ghi nhận sản lượng điện đó với giá 0 đồng.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân kết hợp điện năng lượng tái tạo tự sản tự tiêu với đầu tư, lắp đặt, vận hành hệ thống lưu trữ điện để chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm ổn định hệ thống điện.

Chính phủ quy định chi tiết về trình tự thủ tục phát triển, hạch toán sản lượng điện dư của dự án điện năng lượng tái tạo tự sản tự tiêu.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok