Trong tỉnh

Đấu giá 213 lô đất ở trung tâm TP Thanh Hóa, giá khởi điểm 245 tỷ

Đây là mặt bằng nằm vị trí đắc địa giữa các đại lộ lớn tại khu đông nam thành phố, gần với Trung tâm thương mại Aeon Mall đang xây dựng được các nhà đầu tư săn đón...

Ảnh minh họa


UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 1374/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm, để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Dự án khu dân cư tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

Khu đất đấu giá tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, là một phần diện tích đất ở thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, được UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 11198/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 và UBND tỉnh chấp thuận chủ trương dự án đầu tư tại Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 11/8/2023.

Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 605/TLBĐ, tỷ lệ 1/500 do Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa lập ngày 27/9/2023.

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất là một phần diện tích đất ở thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Quảng Thành, được UBND thành phố Thanh Hóa đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thành các hạng mục (san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, cấp nước trong mặt bằng), đã thực hiện đầy đủ kết nối với các tuyến đường khác của toàn mặt bằng, đường ống cấp nước từ vị trí khởi thủy đến mặt bằng, đường cấp điện đến trạm biến áp sẽ thực hiện khi có hộ sử dụng, đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Diện tích khu đất đấu giá là 19.938,45m2 (gồm 213 lô đất xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở liền kề.

Cụ thể: Lô 1 đến lô 52, lô 139 đến lô 154, lô 203 đến lô 250, lô 253, lô 254, lô 257 đến lô 277, lô 284 đến lô 304, lô 305 đến lô 357). Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất: Không quá 50 năm tính từ ngày quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Theo đó, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích 19.938,45m2 đất ở tại đô thị, xây dựng nhà ở liền kề thuộc dự án khu dân cư tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa (làm tròn) 245.516.484.000 đồng (hai trăm bốn mươi lăm tỷ, năm trăm mười sáu triệu, bốn trăm tám mươi tư nghìn đồng). Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất nêu trên được xác định trong điều kiện nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại phương án đấu giá được phê duyệt.

Hiện nay, các quy định tại Thanh Hóa thì Chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế, người trúng đấu giá nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.

Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

Quá thời hạn theo thông báo của cơ quan Thuế, người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền sử dụng đất thì người trúng đấu giá phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các khoản chậm nộp chỉ tính tiền chậm nộp đến ngày thứ 120 (một trăm hai mươi) kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá hoặc bỏ phiếu vào hòm phiếu; kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về; công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề.

Phương thức đấu giá trả giá lên, Bước giá cho mỗi vòng đấu kế tiếp là 0,5% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

Cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, Tổ chức đấu giá tài sản chuyển kết quả đấu giá tài sản, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá, tài liệu hồ sơ có liên quan đến cuộc đấu giá quyền sử dụng đất cho UBND thành phố Thanh Hóa để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

Chậm nhất là 3 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, cơ quan Thuế phát hành và gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất cho người trúng đấu giá bằng văn bản.

Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được bàn giao đất, Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải hoàn thành dự án khu dân cư tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa theo đúng chủ trương đầu tư dự án đã được phê duyệt.

Tác giả: Song Khánh

Nguồn tin: vneconomy.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok