Video

Đặc sản cá bổi khô nức tiếng rừng U Minh

Người Cà Mau mang cá bổi rừng U Minh về nuôi trong ao, cá lớn đem làm sạch, phơi 4 ngày thành đặc sản nức danh.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok