Trong tỉnh

Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Thời gian qua, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và các Khu công nghiệp (KCN) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phân công cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KKTNS và các KCN trên địa bàn tỉnh.

Công nhân Nhà máy Xi măng Công Thanh bốc xếp sản phẩm.

Đảng ủy, lãnh đạo ban duy trì thường xuyên chế độ giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện. Việc chỉ đạo, điều hành luôn bảo đảm tính dân chủ, đúng thẩm quyền và thực hiện đúng quy chế làm việc.

Trước hết, Đảng ủy, lãnh đạo Ban Quản lý KKTNS và các KCN xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác. Đổi mới tư duy từ “hành chính công” sang “hành chính phục vụ”, cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm “4 tăng, 2 giảm và 3 không” trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tình hình vi phạm quy hoạch xây dựng của các dự án đã giảm đáng kể. Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và có nhiều đổi mới. Năm qua, lãnh đạo ban đã tổ chức đón tiếp, làm việc với hơn 70 đoàn là các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại KKTNS và các KCN. Trong đó, có một số nhà đầu tư đã ký kết biên bản ghi nhớ và triển khai các bước tiếp theo để đánh giá tiền khả thi dự án đầu tư, như: Hyosung, Heidelberg, Huyndai Heavy Industry, Ecotech...

Công tác quản lý, hỗ trợ sau cấp phép được quan tâm chỉ đạo thực hiện, có 18 dự án mới cấp phép đầu tư thực hiện ký quỹ bảo lãnh đầu tư theo quy định, điều chỉnh 5 dự án, thu hồi 12 dự án (trong đó có 1 dự án FDI). Đảng ủy, lãnh đạo ban tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư 4 hạng mục/dự án mới và tiếp tục triển khai 15 hạng mục/dự án chuyển tiếp.

Chỉ đạo phòng chuyên môn hoàn thiện các thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất cho 37 dự án với tổng diện tích là 389,8 ha; ký hợp đồng thuê đất, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 28 dự án với diện tích 267,5 ha; trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa để thực hiện 3 dự án đầu tư với diện tích chuyển đổi là 6 ha; thu hồi đất của 5 dự án với diện tích 17,7 ha. Công tác bảo vệ môi trường tại KKTNS và các KCN được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả... Công tác quản lý lao động người nước ngoài được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Đi đôi với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đảng ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông báo, kết luận, chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương, của tỉnh. Đảng ủy, lãnh đạo ban tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển KKTNS và các KCN đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo chuyên môn tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí sắp xếp, phân công cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với khả năng chuyên môn, năng lực sở trường để phát huy cao nhất hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, quan tâm và thực hiện tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng cán bộ. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động đăng ký làm theo Bác, nội dung đăng ký tập trung vào việc chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các biện pháp tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, đấu tranh với các biểu hiện sai trái, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Ban Quản lý KKTNS và các KCN tiếp tục chỉ đạo chuyên môn triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác. Trong đó, chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Ứng dụng có hiệu quả phần mềm tin học vào phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn.

Triển khai kế hoạch thực hiện đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho KKTNS và các KCN. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư; chủ động tiếp cận các tập đoàn lớn trong và ngoài nước có tiềm năng để vận động, kêu gọi đầu tư. Tăng cường hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết những khó khăn, vướng mắc và thực hiện thủ tục hành chính có liên quan để triển khai dự án. Rà soát, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo huyện Tĩnh Gia triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án của các nhà đầu tư và các công trình đầu tư hạ tầng tại KKTNS và các KCN sử dụng vốn ngân sách Nhà nước...

Tác giả: Xuân Hùng

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa điện tử

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok