Trong tỉnh

54 gói thầu của ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa có sai phạm: Trách nhiệm thuộc về ai?

Mới đây, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm… tại 8 bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Kết quả thanh tra cho thấy đã có nhiều sai phạm tại các bệnh viện kể trên.

Theo đó, ngày 27/4, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi một số cơ quan báo chí về kết quả thanh tra 8 bệnh viện trên địa bàn tỉnh gồm: Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.
Trước đó, ngày 12/4 Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng đã có Báo cáo số 813/TTTH-PCTN gửi Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Thanh Hóa về vấn đề này.

Kết quả thanh tra cho biết: Việc mua sắm vật tư y tế, Kit xét nghiệm phòng, chống COVID-19 cơ bản đảm bảo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Qua thanh tra phát hiện 54 gói thầu có sai phạm về trình tự, thủ tục đấu thầu, mua sắm. Tuy nhiên, các hạn chế khuyết điểm không gây hậu quả nghiêm trọng. Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị theo kết luận thanh tra.

Những khuyết điểm cụ thể như sau: Các đơn vị được thanh tra chưa xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư y tế, các loại trang phục phòng chống dịch, test nhanh, xét nghiệm RT-PCR phục vụ công tác phòng chống dịch ngay từ đầu năm cũng như xây dựng kế hoạch mua sắm cho từng tháng, từng quý. Trong việc tổ chức đấu thầu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Bệnh viện Nghi Sơn, Bệnh viện Hà Trung, Bệnh viên Nhi, Bệnh viện Phụ sản đơn vị chưa công khai đầy đủ kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Tại Bệnh viện Hà Trung phê duyệt phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ là không đúng với quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đảm bao quy định tại điểm a Khoản 5, Điều 5, Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015.

Tại kết quả thanh tra tại 8 đơn vị cho thấy, tại 7/8 bệnh viện được thanh tra thực hiện thu giá dịch vụ xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR cao hơn, vượt định mức quy định của Bộ Y tế tại Văn bản số 4356/BYT- KHTC ngày 28/5/2021 và Văn bản số 5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021.

Cụ thể, tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa (thu vượt 44.664.150 đồng), Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung (thu vượt 1.515.747.100 đồng), Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn (thu vượt 4.293.766.950 đồng), Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc (thu vượt 316.435.299 đồng), Bệnh viện Nhi Thanh Hóa (thu vượt 710.435.200 đồng), Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa (thu vượt 183.715.700 đồng), Bệnh viện Bỉm Sơn (thu vượt 489.769.870 đồng).

Theo lý giải của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân của việc thu vượt là do theo hướng dẫn của Sở Y tế Thanh Hóa tại khoản 2.1 Văn bản số 3036/SYT-KHTC ngày 22/7/2021 về hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-Cov-2 đã ghi: “Các chi phi liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm, vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công, phần đồng chi trả nếu có... Các chi phí nêu trên do các cơ sở y tế tự đảm bảo”.

Hướng dẫn của Sở Y tế Thanh Hóa là chưa đúng với hướng dẫn về thanh toán thực thanh thực chi của Bộ Y tế tại Văn bản số 5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021 “Các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trà kết quả xét nghiệm: vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công: cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành về kinh phí phòng chống dịch”.

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Để làm rõ hơn những nội dung trong kết luận thanh tra, cũng như việc xử lý trách nhiệm của những cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm, chúng tôi đã liên hệ với ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

Ông Hùng cho biết: “Sở đã chỉ đạo các đơn vị ở dưới báo cáo lên Sở về việc thực hiện kết luận thanh tra; xử lý trách nhiệm cá nhân tập thể để xảy ra sai phạm. Đến thời điểm này thì chưa có đơn vị nào báo cáo lên Sở”. Trước câu hỏi của phóng viên về việc khi nào các bệnh viện phải hoàn thành báo cáo lên sở thì ông Hùng cho biết: “Khi nào họ báo cáo chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí”.

Dư luận cho rằng, những sai phạm của các bệnh viện nêu trên cần phải sớm được khắc phục và xử lý nghiêm những cá nhân để xảy ra sai phạm. Bên cạnh đó cũng cần làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo ngành y tế tỉnh Thanh Hóa.

Báo Công Thương sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Tác giả: Đăng Khoa

Nguồn tin: Báo Công thương
  Từ khóa: Sở Y tế , thanh hóa , thanh tra

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok