Kinh tế

33.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ, Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Đến hết tháng 2/2024 đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đạt 94,9% kế hoạch; giải ngân ước đạt 9,13% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2023 (6,97%).

Tuy nhiên, số vốn chưa phân bổ chi tiết còn khá lớn (khoảng 33.000 tỷ đồng) của 21 bộ, cơ quan trung ương và 43 địa phương.

Ngoài ra, có 40 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương có tỷ lệ giải ngân 22 tháng đầu năm dưới mức trung bình của cả nước. Trong đó 29 bộ, cơ quan trung ương chưa thực hiện giải ngân kế hoạch năm 2024 (tỷ lệ giải ngân 0%).

Số vốn đầu tư công chưa phân bổ chi tiết còn khoảng 33.000 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: Hữu Dánh)

Để việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt kết quả cao nhất (trên 95% kế hoạch Thủ tướng giao), Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải xác định giải ngân đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024, không để tiếp tục chậm trễ. Việc phân bổ vốn phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân và đúng các quy định pháp luật về đầu tư công.

Về kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, phải lập kế hoạch chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm theo từng tháng, quý. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên...Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2024 chưa phân bổ chi tiết của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, trình Thủ tướng trong tháng 3.

Theo dõi sát tiến độ thực hiện giải ngân của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, kịp thời báo cáo Thủ tướng hằng tháng để ban hành các giải pháp điều hành linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả.

Thủ tướng lưu ý các Tổ công tác của Thủ tướng và các đoàn công tác của Thành viên Chính phủ cần tăng cường thực hiện kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Theo Thủ tướng, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 được Trung ương, Quốc hội giao.

Tác giả: PHẠM DUY

Nguồn tin: vtcnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok