Chậm giải ngân đầu tư công làm nóng nghị trường HĐND tỉnh Thanh Hóa

Sáng 14/12, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư về tình hình giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, nhất là nguồn vốn đầu tư năm 2022 kéo dài sang năm 2023 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng trong tuần làm việc thứ 2

Quốc hội sẽ dành 2 ngày để thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, và đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021-2025; cùng với đó là thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Nhiều đơn vị, địa phương tỉnh Thanh Hóa giải ngân vốn đầu tư công với tiến độ “rùa bò”

Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ giao vốn đầu tư công là hơn 11.919 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 7-2022, tỉnh Thanh Hóa giải ngân được 5.485,4 tỷ đồng thuộc kế hoạch năm 2022, đạt 46,8% kế hoạch, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước...

TOP
ok