Trong tỉnh

Vào danh sách thanh tra, Cấp nước Thanh Hóa kinh doanh ra sao?

Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa là một trong 2 doanh nghiệp ở Thanh Hóa có vốn sở hữu của nhà nước nằm trong kế hoạch Thanh tra phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của ngành thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Theo nội dung của quyết định Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của ngành thanh tra tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa – Đỗ Minh Tuấn ký. Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa (có mã UPCoM: THN) ) và Công ty TNHH một thành viên Sông Chu là 2 doanh nghiệp có vốn sở hữu của nhà nước nằm trong diện Thanh tra việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế.

Theo tìm hiểu được biết, Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa là doanh nghiệp được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp theo Quyết định số 4753/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cổ phần cấp nước Thanh Hóa nằm trong kế hoạch Thanh tra phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Ngành thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Doanh nghiệp có trụ sở đóng tại số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa do ông Nguyễn Ngọc Cần, sinh năm 1964, trú tại phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa làm người đại diện pháp luật kiêm nắm chức vụ Tổng Giám đốc công ty.

Với chức năng nhiệm vụ là khai thác, sản xuất nước sạch, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa được mở rộng khắp địa bàn tỉnh. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp luôn đạt ở mức cao. Lợi nhuận của Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa cũng được tăng lên từng năm.

Kết quả kinh doanh 3 năm gần nhất của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa cho thấy, năm 2021 doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 389 tỷ đồng; năm 2022 đạt 410,2 tỷ đồng; năm 2023 đạt 428,5 tỷ đồng. Lợi nhận đạt 124,9 tỷ đồng vào năm 2021; năm 2022 đạt 135,3 tỷ đồng; năm 2023 đạt 142,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp cũng đạt kết quả khả quan. Cụ thể, năm 2021 doanh nghiệp đạt 40,8 tỷ đồng; năm 2022 đạt 42,7 tỷ đồng; năm 2023 lợi nhuận sau thuế đạt 47,5 tỷ đồng.

Mới đây, Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa công bố thông tin và giải trình Báo cáo tài chính năm 2023 lên UB chứng khoán Nhà nước. Theo Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa, lợi nhận sau thuế năm 2023 của công ty so với thời điểm năm 2022 tăng hơn 4,8 tỷ đồng là do trong những năm qua công ty đã đi tắt đón đầu trong công tác phát triển khách hàng tại các địa bàn huyện thị nên sản lượng nước hàng hóa năm 2023 tăng. Đồng thời công ty tiết kiệm một số khoản trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, lợi nhuận năm 2023 tăng...

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok