Trong nước

Uỷ ban Kiểm tra Trương ương hoàn thiện quy định bảo vệ người tố giác tham nhũng

Chủ nhiệm UBKT Trương ương Trần Cẩm Tú cho biết, cơ quan này đang hoàn thiện Quy định về bảo vệ người tố giác, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nội dung này được ông Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - đề cập khi kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024, diễn ra ngày 27/12.

Đánh giá về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2023, ông Trần Cẩm Tú cho biết, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, trong đó có nhiều vụ việc khó, phức tạp, phát sinh từ lâu được kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm.

Những vụ việc mới phát sinh có chuyên môn sâu, chuyên biệt, khép kín cũng được cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời. Theo ông Trần Cẩm Tú, kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. (Ảnh: ubkttw.vn)

Đề cập về nhiệm vụ năm 2024, ông Trần Cẩm Tú nhận định, ngành Kiểm tra có rất nhiều thời cơ, thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức.

"Tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên còn diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm trọng hơn, nhất là những vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Toàn ngành Kiểm tra Đảng phải tiếp tục tích cực, chủ động, quyết tâm, quyết liệt triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát", Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói.

Trong đó, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành vừa qua.

Cụ thể là các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; các quy định của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương.

"Đây là những quy định rất mới, rất quan trọng. Tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả", ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBKT Trung ương yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục nghiên cứu, tham mưu kịp thời cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, đáp ứng với thực tiễn.

"Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang hoàn thiện 4 quy định, bao gồm: Quy định về bảo vệ người tố giác, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định về giải mật thông tin công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng; Quy định về cơ chế phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên", Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông tin.

Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng được giao nhiệm vụ kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và những vụ, việc bức xúc trong xã hội.

Ông Trần Cẩm Tú đặc biệt đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương hoàn thành, báo cáo kết quả các cuộc kiểm tra liên quan đến các vụ việc, vụ án của Công ty AIC, Tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát.

"Đây là các cuộc kiểm tra do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu. Tôi đề nghị các đồng chí hết sức khẩn trương, kịp thời hoàn thành, kết thúc để báo cáo Ban Chỉ đạo", Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Cũng theo ông Trần Cẩm Tú, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tham mưu cho cấp ủy tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, chuẩn bị nhân sự Ủy ban Kiểm tra cho nhiệm kỳ tới.

Ngoài ra, tiếp tục xây dựng ngành Kiểm tra, đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

"Nhiều năm qua, các đồng chí có nhiều ý kiến về tổ chức bộ máy, nay đã có Quy định của Ban Bí thư. Tôi đề nghị các cấp ủy chúng ta thực hiện nghiêm", ông Trần Cẩm Tú yêu cầu.

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok