Kinh tế

Tiền thuê đất tăng 400%: Doanh nghiệp kêu cứu, Đà Nẵng hành động gì?

Ông Nguyễn Mạnh Trung - Giám đốc Công ty TNHH Sao Việt Non Nước là chủ đầu tư Melia Danang Beach Resort cho biết, vừa nhận được phản hồi của UBND TP. Đà Nẵng liên quan đến kiến nghị của doanh nghiệp về việc phải trả tiền thuê đất cao.

Các doanh nghiệp du lịch ven biển Đà Nẵng kêu cứu vì tiền thuê đất tăng cao.

Theo văn bản phản hồi của UBND TP. Đà Nẵng, đối với kiến nghị các doanh nghiệp tiếp tục nộp tiền thuê đất như khung giá tính tiền thuê đất trước năm 2020 để doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn và hoạt động ổn định, UBND TP. Đà Nẵng cho biết căn cứ vào các quy định, khi hết thời gian ổn định 5 năm của chu kỳ đơn giá, Cục Thuế TP. Đà Nẵng căn cứ vào giá đất tại Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất do UBND TP. Đà Nẵng ban hành để xác định đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo. Do đó, UBND thành phố không có cơ sở để xử lý theo nội dung kiến nghị của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, UBND TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với Sở Tài chính rà soát lại giá đất trên địa bàn TP. Đà Nẵng và xác định lại hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 để làm cơ sở báo cáo, tham mưu UBND thành phố và Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng.

Đối với kiến nghị đề nghị HĐND và UBND TP. Đà Nẵng kiến nghị Quốc hội và Chính phủ không điều chỉnh tăng giá thuê đất trong giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ năm 2020-2023; UBND TP. Đà Nẵng cho hay, về chính sách giảm tiền thuê đất trong thời gian dịch Covid-19, Đà Nẵng đã triển khai các quyết định của Trung ương về giảm 15% tiền thuê đất phải nộp năm 2020, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp năm 2021 và năm 2022.

Về chính sách hỗ trợ tiền thuê đất của UBND TP. Đà Nẵng, nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân thuê đất trên địa bàn thành phố, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Theo đó, điều chỉnh tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất từ 2% xuống còn 1 %, áp dụng từ ngày 8/4/2021.

Trong khi đó, đề xuất gia hạn thời gian nộp tiền thuê đất, ngoài những Nghị định mà Chính phủ đã ban hành, UBND TP. Đà Nẵng đã có công văn ngày 18/11/2021 báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính về nội dung xin giãn thời gian lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chu kỳ 2022-2026 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, ngày 11/02/2022, Bộ Tài chính đã có công văn trả lời gửi UBND TP. Đà Nẵng, theo đó “đề xuất của UBND TP. Đà Nẵng về việc áp dụng thu mức thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 theo chu kỳ 2017-2021 và lùi thời hạn lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1 năm so với quy định là không có căn cứ pháp lý để giải quyết”.

UBND TP. Đà Nẵng cũng cho biết, thẩm quyền ban hành bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất thuộc HĐND và UBND TP. Đà Nẵng, do đó UBND TP. Đà Nẵng không có cơ sở để báo cáo nội dung kiến nghị của doanh nghiệp đến Quốc hội và Chính phů.

Theo các doanh nghiệp, hiện nay doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận rất thấp chưa đủ trang trải chi phí hoạt động kinh doanh, không bao gồm tiền thuê đất. Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn tài khoản công ty không bị phong tỏa, nợ tiền thuê đất không bị cưỡng chế do ảnh hưởng của việc tăng giá đất từ 300-400%.

Với nội dung kiến nghị này, UBND TP. Đà Nẵng, căn cứ theo quy định, trường hợp các công ty nợ tiền thuê đất quá hạn nộp trên 90 ngày thuộc trường hợp bị cưỡng chế. Căn cứ vào tình hình thực tế, Cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp theo quy định tại điều 125 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng mong muốn thành phố xem xét lại giá thuê đất, bởi hiện nay giá đất thị trường đã giảm từ 30-50% so với giai đoạn trước dịch bệnh. Các doanh nghiệp kiến nghị thành phố áp dụng đơn giá thuê đất từng theo từng hạng mục như kiến nghị của UBND TP. Đà Nẵng với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Liên quan đến nội dung kiến nghị này, UBND TP. Đà Nẵng cho biết đã có công văn ngày 21/2/2023 báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và đề xuất phương án xử lý, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có văn bản trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do đó, khi có ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. Đà Nẵng sẽ triển khai thực hiện.

Liên quan đến vấn đề này, tước đó, các doanh nghiệp du lịch ven biển đã có gửi đến Thành ủy, HĐND, UBND TP. Đà Nẵng kêu cứu vì tiền thuê đất tăng quá cao, từ 300-400% so với chu kỳ trước. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Mạnh Trung trong nội dung trả lời của UBND TP. Đà Nẵng vẫn chưa có giải pháp cụ thể cho các doanh nghiệp thì sắp tới đây, khi đến hạn nộp tiền thuê đất năm 2023, nhiều doanh nghiệp sẽ phải phá sản hoặc đóng cửa tiếp.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok