Giáo dục

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Chưa có luật chuyên ngành về nhà giáo

Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, hiện nay, theo thống kê có gần 200 văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới nhà giáo, nhưng lại chưa có một luật chuyên ngành về nhà giáo.

Phát biểu tại Hội thảo tham vấn chuyên môn về việc xây dựng Luật Nhà giáo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo, là nhân lực của nguồn nhân lực, có thầy cô giáo tốt, cán bộ quản lý giáo dục tốt thì mới có học sinh, sinh viên tốt và xây dựng được cơ sở giáo dục tốt.

Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã hết sức quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ qua từng thời kỳ cách mạng của đất nước.

Hiện nay, theo thống kê có gần 200 văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới nhà giáo, nhưng lại chưa có một luật chuyên ngành về nhà giáo. Với tính chất quan trọng và sự cần thiết có Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT đã đề xuất, tham mưu với Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho phép nghiên cứu xây dựng Luật Nhà giáo, qua đó có một bộ luật căn cơ, đủ căn cứ pháp lý để phát triển đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Để xây dựng Luật Nhà giáo, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đó là phải rà soát, đánh giá một cách tổng thể những cơ chế, chính sách đã được ban hành, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, cần phải tham vấn ý kiến rất nhiều chủ thể, mang tính rộng rãi, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục đào tạo, các nhà quản lý từ cấp Trung ương đến địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học và đặc biệt là đội ngũ nhà giáo, nhất là những nhà giáo trong các cơ sở giáo dục trực thuộc cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, để tìm ra những điểm nghẽn và biện pháp tháo gỡ.

Báo cáo về tiến độ triển khai xây dựng Luật Nhà giáo và các chính sách đề xuất trong Luật Nhà giáo, theo TS Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, khung cấu trúc dự kiến luật Nhà giáo với 8 chương, 67 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng… Các chính sách đề xuất bao gồm định danh Nhà giáo; tiêu chuẩn và chức danh Nhà giáo; tuyển dụng, sử dụng và chế độ làm việc của Nhà giáo; đào tạo, bồi dưỡng, tôn vinh Nhà giáo; quản lý nhà nước về nhà giáo.

Liên quan đến nội dung xin ý kiến tham vấn tại hội thảo, trước đó, Thường trực Uỷ ban Pháp luật, Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục và các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm tra hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo đã có ý kiến đề nghị cân nhắc đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục trực thuộc cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, bởi nếu điều chỉnh theo hướng này, khái niệm nhà giáo sẽ rộng hơn, có sự khác biệt về tiêu chuẩn, chính sách với nhà giáo trong hệ thống giáo dục quốc dân. Các Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, rà soát để có quy định phù hợp về đối tượng này nếu điều chỉnh trong Luật.

Vì vậy, về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT đề xuất 2 phương án:

Phương án 1, Luật chỉ quy định về nhà giáo trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Phương án 2, Luật quy định về nhà giáo trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; nhà giáo nhà giáo trong các cơ sở giáo dục trực thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đồng thuận, nhất trí cao với phương án 2 đã được Bộ GD&ĐT đề xuất. Bên cạnh đó, hội thảo tập trung thảo luận về các nội dung: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Nhà giáo; Đặc biệt là những đặc thù và bất cập còn tồn tại của đối tượng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục trực thuộc cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.

Tác giả: Hoa Tiên

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok