Trong tỉnh

Thanh Hóa: Xi măng Long Sơn có "truyền thống" vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản

Với hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản xảy ra tại Công ty Long Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt hành chính hơn nửa tỷ đồng.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết số 2983/QĐ-XPHC ngày 5/9/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Long Sơn (gọi tắt Công ty Long Sơn - Xi măng Long Sơn), địa chỉ tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn về hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt về 5 hành vi vi phạm hành chính đối với Công ty Long Sơn: Thứ nhất, trong năm 2020, Công ty Long Sơn đã sử dụng 1.434.477,5 tấn đá vôi (khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) tận thu tại Mặt bằng khai trường và mở đường vào khai trường khu vực mỏ đá vôi xã Hà Vinh, huyện Hà Trung để sản xuất xi măng (không phải khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) khi chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, cho phép.

Công ty Long Sơn (Xi măng Long Sơn), địa chỉ tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa mắc hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Với hành vi này, Công ty Long Sơn đã vi phạm quy định tại điểm c, Khoản 3, Điều 52 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ. UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định xử phạt Công ty Long Sơn số tiền 80 triệu đồng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Long Sơn 4 tháng 15 ngày theo quy định tại khoản 6 Điều 52 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ.

Thứ hai, Công ty Long Sơn đã khai thác 338.700m3 đá vôi tương ứng 508.050 tấn (khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) tận thu tại khu vực mở rộng khai trường làm bãi tập kết xe, phương tiện và bãi chứa đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn và xã Hà Vinh, huyện Hà Trung để sản xuất xi măng (không phải khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) khi chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, cho phép.

Với hành vi này, Công ty Long Sơn đã vi phạm quy định tại điểm c, Khoản 3, Điều 52 Nghị định số 36/2020/NĐ- CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ. UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định xử phạt Công ty Long Sơn số tiền 80 triệu đồng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Long Sơn 4 tháng 15 ngày.

Thứ 3, Công ty Long Sơn đã khai thác khoáng sản không phải khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình tại khu vực mở rộng khai trường làm bãi tập kết xe, phương tiện và bãi chứa đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn và xã Hà Vinh, huyện Hà Trung nhưng không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép để cho phép theo quy định (đối với khối lượng khoáng sản thu hồi vượt quá 338.700m3 đá làm vật liệu xây dựng thông thường đã được UBND tỉnh cấp quyền khai thác khoáng sản (khoảng 2.767.542,28 tấn).

Hành vi này của Công ty Long Sơn đã vi phạm điểm b, Khoản 1 Điều 44 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ. UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định xử phạt Công ty số tiền 120 triệu đồng. Đồng thời, buộc Công ty phải nộp lại số lợi bất hợp theo quy định tại Điểm b Khoản 20 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ.

Công ty Long Sơn có "truyền thống" vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Thứ 4, Công ty Long Sơn không đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại UBND cấp tỉnh nơi có khoáng sản khai thác đối với hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư (Tại mặt bằng thi công Dây chuyền 1,2,3 - Nhà máy xi măng Long Sơn) mà sản phẩm khai thác được sử dụng cho xây dựng công trình đó.

Hành vi này của Công ty đã vi phạm khoản 2 Điều 43 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ. UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định xử phạt Công ty Long Sơn số tiền 120 triệu đồng.

Thứ 5, Công ty Long Sơn đã khai thác khoáng sản không phải khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (tổng 4.587.191,83 tấn) trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình (Tại mặt bằng thi công dây chuyền 1,2,3 - Nhà máy xi măng Long Sơn) nhưng không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép để cho phép theo quy định Vi phạm Điểm b Khoản 1 Điều 44 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ.

Với hành vi này, UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định xử phạt Công ty Long Sơn số tiền 120 triệu đồng. Đồng thời, buộc Công ty Long Sơn nộp lại số lợi bất hợp pháp do thực hiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm theo quy định tại điểm b khoản 20 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ.

Với 5 hành vi vi phạm nêu trên, tổng mức xử phạt chính mà UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt đối với Công ty Long Sơn là 520 triệu đồng.

Được biết, vào tháng 01/2022 UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ký ban hành Quyết định số 5455/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Long Sơn 580 triệu đồng do khai thác vượt 100% công suất được phép khai thác và xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng đối với hành vi vì sử dụng khoáng sản không đúng mục đích quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản.

Như vậy, Công ty Long Sơn có "truyền thống" vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Chỉ tính từ đầu năm đến nay Xi măng Long Sơn đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt tới 2 lần đều liên quan đến lĩnh vực tài nguyên khoáng sản với tổng số tiền phạt là 1,1 tỷ đồng.

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: congthuong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok