Trong tỉnh

Thanh Hoá: “Soi” pháp lý dự án chợ Quán Nam của Công ty Đông Bắc

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ các quy định của pháp luật rà soát, làm rõ sự phù hợp của việc chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án chợ Quán Nam của Công ty Đông Bắc.

Dự án chậm tiến độ

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 02/11/2018, Công ty Đông Bắc (có địa chỉ tại số 25/38 Phú Thọ 3, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá) nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT) đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chợ Quán Nam tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hoá.

Ngày 5/11/2018, Sở KH&ĐT có công văn gửi các ngành, đơn vị, đề nghị tham vấn ý kiến về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chợ Quán Nam cho Công ty Đông Bắc.

Đáng chú ý, trong số 04 ý kiến tham vấn gửi về Sở KH&ĐT thì có tới 02 ý kiến không thống nhất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chợ Quán Nam cho Công ty Đông Bắc.

Cụ thể, tại Công văn số 2836 ngày 16/11/2018, Sở Công thương cho biết, việc Công ty Đông Bắc đề nghị đầu tư Chợ Quán Nam trên 02 khu đất được ngăn cách bởi kênh B24 và đường giao thông hai bên kênh B24, ảnh hưởng đến việc đảm bảo môi trường cho kênh B24. Do đó chưa thống nhất chủ trương đầu tư dự án cho Công ty Đông Bắc; giao UBND thành phố Thanh Hoá xác định vị trí mới 01 chợ hạng 3 trên địa bàn xã Quảng Thịnh để xem xét, chấp thuận cho doanh nghiệp.

Đồng quan điểm với Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, Công ty Đông Bắc đề nghị đầu tư chợ Quán Nam trên 02 khu đất được ngăn cách bởi kênh B24 và đường giao thông hai bên kênh B24, ảnh hưởng đến việc đảm bảo môi trường cho kênh B24, nên không thống nhất chủ trương đầu tư dự án cho Công ty Đông Bắc.

Dù có tới 2/4 đơn vị không thống nhất chủ trương đầu tư dự án, nhưng Sở KH&ĐT vẫn kết luận, hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án của Công ty Đông Bắc đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư. Do đó, ngày 7/11/2018, đơn vị này đã có Công văn số 6452 đề xuất UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chợ Quán Nam cho Công ty Đông Bắc.

Dự án chợ Quán Nam của Công ty Đông Bắc chậm tiến độ so với quy định.

Ngày 7/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng ký ban hành Quyết định 4913/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chợ Quán Nam cho Công ty Đông Bắc. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng, khởi công quý II/2019 và hoàn thành đưa vào sử dụng quý IV/2019.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành đi vào sử dụng, chậm tiến độ so với quy định. Minh chứng là ngày 13/01/2022, UBND thành phố Thanh Hoá mới ban hành các quyết định về thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường thu hồi đất để thực hiện dự án chợ Quán Nam. Tiếp đó, ngày 15/4/2022, Công ty Đông Bắc có công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hoá xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án chợ Quán Nam.

Sẽ rà soát lại việc chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất

Hồ sơ có được cho thấy, sau khi Công ty Đông Bắc có văn bản xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có công văn giao Sở KH&ĐT chủ trì tham mưu. Trên cơ sở ý kiến tham vấn của các đơn vị, ngày 25/5/2022, Sở KH&ĐT có Công văn số 3373 báo cáo UBND tỉnh Thanh Hoá.

Sở KH&ĐT cho biết, khu đất mà Công ty Đông Bắc đề xuất thực hiện dự án chợ Quán Nam tại phường Quảng Thịnh đã được UBND thành phố Thanh Hóa cho bà Mai Thị Thắm (vợ ông Nguyễn Bá Bắc – Chủ tịch HĐQT Công ty Đông Bắc) thuê (cho thuê năm 2016) để đầu tư xây dựng chợ tạm với diện tích sử dụng đất khoảng 3.397,3m2 (loại đất là đất chợ).

Tuy nhiên, theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 114/TLBĐ ngày 10/3/2021 do Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa lập thì khu đất do UBND phường Quảng Thịnh quản lý và loại đất là đất hai lúa (2L) nên chưa có sự thống nhất về loại đất và đối tượng, quản lý sử dụng.

Theo ý kiến tham vấn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4230/STNMT-QLĐĐ ngày 23/5/2022 thì hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp được giao quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

Căn cứ cáo cáo của Sở KH&ĐT, ngày 31/5/2022, UBND tỉnh Thanh đã có công văn giao UBND thành phố Thanh Hóa làm rõ, xác định cụ thể loại đất, đối tượng quản lý, sử dụng đất của khu đất thực hiện dự án Chợ Quán Nam…, đồng thời giao Sở KH&ĐT căn cứ các quy định của pháp luật, có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án chợ Quán Nam cho Công ty Đông Bắc.

Công văn số 11540 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Trên cơ sở báo cáo của UBND thành phố Thanh Hoá, ngày 25/7/2022, Sở KH&ĐT đã có Công văn số 4990 báo cáo UBND tỉnh Thanh Hoá với nội dung: Khu đất nêu trên có nguồn gốc là đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và đất nông nghiệp do UBND phường Quảng Thịnh quản lý, đã được UBND huyện Quảng Xương thu hồi tại Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 và Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 09/01/2011. Sau khi có quyết định thu hồi đất, UBND phường Quảng Thịnh đã thực hiện xong công tác bồi thường, GPMB cho các đối tượng có đất bị thu hồi.

Tại thời điểm cho bà Mai Thị Thắm thuê đất tại phường Quảng Thịnh (năm 2016), UBND thành phố Thanh Hóa chưa xác định được việc nộp tiền thuê đất theo hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hay thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, chưa có Hợp đồng thuê đất; vị trí khu đất thuê theo quy hoạch xây dựng phân khu tỷ lệ 1/2000, có chức năng là đất cơ quan, chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nên việc UBND thành phố Thanh Hóa có quyết định cho bà Mai Thị Thắm thuê đất là chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Sở KH&ĐT cũng cho biết, theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 thì việc “Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp” thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ thì “Công trình thương mại: Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng; nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát và các công trình thương mại khác” thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013.

Trong một diễn biến có liên quan, sau khi xem xét báo cáo của Sở KH&ĐT, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có Công văn số 11540 giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ các quy định của pháp luật, tổ chức làm việc, rà soát, làm rõ sự phù hợp của việc chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án chợ Quán Nam của Công ty Đông Bắc đối với các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai; có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phương án xử lý dứt điểm theo quy định.

Trường hợp, phát hiện việc chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất đối với dự án nêu trên không phù hợp với quy định của pháp luật, thì tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi hoặc hủy bỏ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất theo quy định./.

Tác giả: Thiên Vân

Nguồn tin: tamnhin.trithuccuocsong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok