Kinh tế

Thanh Hóa sắp có thêm nhà máy chế biến nông, lâm sản hơn 100 tỷ

Nhà máy chế biến gỗ và sắn lát Nghi Sơn được thực hiện trên khoảng 1,48ha diện tích đất tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, với vốn đầu tư 105 tỷ đồng. Khi nhà máy đi vào hoạt động, sẽ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương này...

Ảnh minh họa


UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1547/QĐ-UBND quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp nhận nhà đầu tư Nhà máy chế biến gỗ và sắn lát Nghi Sơn tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Theo quyết định trên, Nhà máy chế biến gỗ và sắn lát Nghi Sơn được thực hiện trên khoảng 1,48ha diện tích đất tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, với vốn đầu tư 105 tỷ đồng. Nhà máy này chế biến cắt lát sắn củ, sản xuất gỗ Pallet, gỗ xẻ thanh, nan, gỗ ghép thanh. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án, theo quyết định là 20 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Thanh Hóa trong thời hạn 12 tháng, nếu Công ty TNHH Cường Tâm JSC Nghi Sơn là chủ đầu tư của dự án không hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất của dự án Nhà máy chế biến gỗ và sắn lát Nghi Sơn theo quy định, thì quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư này không còn giá trị pháp lý, Công ty TNHH Cường Tâm JSC Nghi Sơn không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

Công ty TNHH Cường Tâm JSC Nghi Sơn có trách nhiệm khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất , trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thỏa thuận theo quy định; ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án; triển khai thực hiện dự án theo đúng với các nội dung được chấp thuận theo quyết định này và các quy định có liên quan khác của pháp luật.

Công ty này chỉ được triển khai thi công xây dựng dự án sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục. Hằng quý, hằng năm, công ty báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp và cơ quan thống kê trên địa bàn tỉnh về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

Công ty TNHH Cường Tâm JSC Nghi Sơn có trách nhiệm đầu tư công nghệ mới 100%; hiện đại, tiền tiến, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với mỗi trường; phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải, khí thải, thu bụi, giảm thải tiếng ồn đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

UBDN tỉnh Thanh Hóa giao UBND thị xã Nghi Sơn cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương, trình duyệt theo quy định. Đồng thời địa phương này chỉ đạo UBND xã Trường Lâm quản lý nguyên trạng, không cho phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên khu đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai dự án, đảm bảo không để ảnh hưởng tới môi trường, sản xuất của nhân dân và kết cấu hạ tầng giao thông trong khu vực.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND thị xã Nghi Sơn và các ngành, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác, phù hợp của nội dung tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến và các điều kiện theo quy định, kể cả các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan đến dự án nêu trên nhựng chưa được đề cập tại các văn bản tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến.

Đồng thời, các sở, ngành, địa phường này, theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng trên theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Thuấn - Thiên Anh

Nguồn tin: vneconomy.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok