Giáo dục

Thanh Hóa: Phân bổ hơn 256 tỷ đồng kinh phí giáo dục và đào tạo

Để thực hiện các đề án, dự án năm 2017, tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phân bổ hơn 256 tỷ đồng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Trong đó, mở rộng, nâng cấp một số hạng mục, nâng cấp khu nhà ở nội trú cho học sinh, phát triển hệ thống trường dân tộc nội trú...

Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định về việc phê duyệt phân bổ chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa đợt 2, năm 2017.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ phân bổ tổng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo để thực hiện các đề án, dự án năm 2017 là hơn 256 tỷ đồng. Cụ thể, kinh phí đã phân bổ là hơn 98,7 tỷ đồng, kinh phí phân bổ đợt này là hơn 70 tỷ đồng.

Đối với kinh phí còn lại chưa phân bổ là hơn 87,5 tỷ đồng, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng phương án phân bổ chi tiết, báo cáo UBND tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định để triển khai thực hiện.

Tỉnh Thanh Hóa sẽ củng cố, phát triển hệ thống trường Dân tộc nội trú đến năm 2020
Tỉnh Thanh Hóa sẽ củng cố, phát triển hệ thống trường Dân tộc nội trú đến năm 2020

Tỉnh Thanh Hóa sẽ phân bổ 41 tỷ đồng cho đề án mở rộng, nâng cấp một số hạng mục để đạt tiêu chí trường THPT đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020; 18,6 tỷ đồng cho đề án mở rộng, nâng cấp khu nhà ở nội trú cho học sinh trường THCS và THPT các huyện miền núi cao; 6 tỷ đồng cho đề án củng cố, phát triển hệ thống trường Dân tộc nội trú đến năm 2020. Ngoài ra, hơn 4,4 tỷ đồng cho các dự án, đề án tăng cường cơ sở vật chất ngành giáo dục.

Đối với các dự án sử dụng nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm, chỉ tham mưu hỗ trợ 100% chi phí xây lắp, phần còn lại do ngân sách huyện đảm nhận. Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa kiểm soát chặt chẽ việc giải ngân của chủ đầu tư, chỉ cho phép giải ngân khi đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục đầu tư theo quy định và đúng với mục tiêu đầu tư được xác định cụ thể trong quyết định giao kế hoạch của UBND tỉnh.

Các chủ đầu tư căn cứ danh mục, mức vốn, mục tiêu đầu tư được giao, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn được giao đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và thanh quyết toán theo các quy định hiện hành của Nhà nước, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tác giả: Duy Tuyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok