Trong tỉnh

Thanh Hóa 'khai tử' cụm công nghiệp hơn 19ha

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 về việc thành lập Cụm công nghiệp Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chấm dứt việc thành lập Cụm công nghiệp Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá (ảnh minh họa)


Lý do chấm dứt: Cụm công nghiệp Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa được điều chỉnh ra khỏi Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất huyện Hoằng Hoá giai đoạn 2021-2030, quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hoá đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070, quy hoạch chung đô thị Hải Tiến, huyện Hoằng Hoá đến năm 2030.

Trước đó, ngày 29/12/2022, UBND huyện Hoằng Hoá và Công ty TNHH đầu tư thương mại Hải Vân (chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoằng Phụ) đã có Biên bản làm việc thống nhất đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa chấm dứt hiệu lực Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá.

Cụm công nghiệp Hoằng Phụ được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 về việc thành lập Cụm công nghiệp Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa. Cụm công nghiệp này có quy mô 19,37ha được giao cho Công ty CP bê tông, xây dựng A&P nay là Công ty TNHH đầu tư thương mại Hải Vân (chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoằng Phụ).

Ngành nghề sản xuất chính dự kiến là chế biến thủy, hải sản, đóng tàu, nâng cấp tàu thuyền, chế biến gỗ, sản xuất vật tư trang thiết bị nghề biển... và các ngành nghề khác có liên quan.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: kinhtechungkhoan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok