Trong tỉnh

Thanh Hóa: Dừng hoạt động tận thu để đóng cửa mỏ đất của Công ty Trường Phát

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản yêu cầu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Phát (Công ty Trường Phát) dừng hoạt động tận thu, vận chuyển đất trong quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống.

Cụ thể, yêu cầu Công ty Trường Phát dừng hoạt động tận thu, vận chuyển đất trong quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống đã được UBND tỉnh cho phép tại Công văn số 2803/UBND-CN ngày 02/3/2022; tập trung thiết bị, nguồn lực khẩn trương thực hiện và hoàn thành các nội dung trong Đề án đóng cửa mỏ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3925/QĐ-UBND ngày 17/9/2020.

Dừng hoạt động tận thu, vận chuyển tại mỏ đất của Công ty Trường Phát tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống

Nghiêm cấm lợi dụng việc cải tạo, phục hồi môi trường để khai thác khoáng sản trái phép; tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong khu vực; chịu sự kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm (nếu có) của các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra các vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Đề án đóng cửa mỏ nêu trên.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nông Cống và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn Công ty Trường Phát trong quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ nêu trên đảm bảo 2 theo quy định; tổ chức nghiệm thu trước khi tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh quyết định đóng cửa mỏ đất nêu trên đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Đối với UBND huyện Nông Cống, chỉ đạo các phòng chức năng, UBND xã Tượng Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ của Công ty Trường Phát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tuân thủ theo quy định của pháp luật và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trong khu vực thực hiện đề án và trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tác giả: Thu Thủy

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok