Trong tỉnh

Đầu tư 150 tỷ đồng xây dựng trụ sở Viện Nông nghiệp

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 1052/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Dự án: Trụ sở làm việc Viện Nông nghiệp Thanh Hóa được đầu tư xây dựng tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa với quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng mới khối nhà làm việc 03 tầng gồm: Trụ sở làm việc, phòng phân tích, thí nghiệm và trung tâm tư vấn quy hoạch, thị trường và chiến lược phát triển nông nghiệp; hệ thống nhà lưới thông minh, nhà lưới thông dụng; trang thiết bị văn phòng, thiết bị lắp đặt vào công trình; trang thiết bị phân tích, thí nghiệm (không bao gồm các trang thiết bị không có trong tiêu chuẩn định mức); hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ.

Dự án trên do Viện Nông nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng hơn 48 tỷ đồng, chi phí thiết bị hơn 72 tỷ đồng). Thời gian thực hiện dự án không quá 04 năm (năm 2021 - 2024).

Sau khi hoàn thành dự án sẽ đảm bảo điều kiện làm việc và phục vụ công tác nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tư vấn về chiến lược phát triển, cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và của cả nước nói chung.

Tác giả: Hà Chi

Nguồn tin: Báo Xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok