Trong tỉnh

Thanh Hoá: Chủ tịch huyện Hậu Lộc bị kiến nghị xử lý trách nhiệm khi làm Giám đốc Ban QLDA đội vốn 405,36 tỷ

Vừa qua Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra nhiều sai phạm tại Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án Đô thị Tĩnh Gia, Thanh Hóa Dự án do UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý, đồng thời Thanh tra tỉnh Thanh Hoá đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện kiểm điểm Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp giai đoạn từ tháng 11/2016 đến tháng 7/2020 khi ông Nguyễn Minh Hoàng đang giữ chức vụ Giám đốc BQLDA và hiện nay ông Nguyễn Minh Hoàng đang đương kiêm Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc.

Theo đó Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án Đô thị Tĩnh Gia, Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 19/9/2018 và điều chỉnh chủ trương tại quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 28/4/2020. Dự án do UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý.

Ngày 17/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cơ cấu khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; thời gian kết thúc dự án 30/6/2025.

Chủ dự án là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa. Tổng vốn đầu tư 80,7 triệu USD, bao gồm vốn vay IDA chuyển đổi của WB là 54,3 triệu USD; vốn đối ứng là 26,4 triệu USD.

Phòng làm việc của Ban chỉ huy công trường Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án Đô thị Tĩnh Gia, Thanh Hóa đội vốn lên đến 405,34 tỷ đồng (bốn trăm linh năm phẩy ba tư tỷ đồng)


Tại tờ trình số 27/TTr-BQLDAKV ngày 2/6/2021 và tài liệu kèm theo, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đề nghị điều chỉnh dự án nâng tổng vốn đầu tư lên 98,884 triệu USD, bao gồm vốn vay IDA chuyển đổi của WB là 53,287 triệu USD; vốn đối ứng là 45,597 triệu USD.

Chi phí giải phóng mặt bằng sau điều chỉnh được quy đổi tỷ giá là 818,1 tỷ đồng; Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh là 2.226,85 tỷ đồng, tăng 450,34 tỷ đồng. Trong đó, chi phí GPMB điều chỉnh tăng thêm 556,98 tỷ đồng vượt 3,45 lần so với giá trị được phê duyệt có nguyên nhân chủ quan, khách quan. Vi phạm, thiếu sót cụ thể liên quan tới lập, xác định sai phi phí GPMB trong việc tham mưu phê duyệt tổng mức đầu tư của DA và điều chỉnh tổng mức đầu tư ảnh hưởng đến khả năng cân đối, bố trí vốn ngân sách tỉnh Thanh Hóa cho DA khác. Sai khác về phương án tuyến, vị trí công trình so với quy hoạch chung Khu Kinh tế Nghi Sơn phải điều chỉnh cục bộ.

Trụ sở Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá.

Các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi chưa tính toán đầy đủ vi phạm GPMB của các hạng mục công trình dẫn tới dự toán kinh phí GPMB không phù hợp với thực tế. Lập kế hoạch tái định cư thiếu sót trong việc kiểm tra thực tế phạm vi GPMB với phương án thiết kế trước và trong quá trình khảo sát, kiểm kê, đánh giá hiện trạng. Liên danh tư vấn chưa phối hợp chặt chẽ với nhau trong lập báo cáo nghiên cứu khả thi để cập nhật lại báo cáo kế hoạch tái định cư khi có thay đổi về phương án thiết kế; tham mưu phương án có đoạn vị trí tuyến, trạm xử lý nước thải phải điều chỉnh cục bộ.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, nguyên giám đốc BQLDA khu vực giai đoạn tháng 11/2016 - 7/2020. Sau đó, ông Hoàng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động, phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Hậu Lộc. Đến ngày 4/9/2020, ông Nguyễn Minh Hoàng được HĐND bầu làm Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc

Nguyên nhân của việc tăng vốn trên được xác định chủ yếu ở khâu giải phóng mặt bằng. Cụ thể, trong bước lập FS và RAP đơn vị tư vấn lập tổng mức đầu tư của dự án, phạm vi giải phóng mặt bằng của các hạng mục đường giao thông, kênh than, kênh Cầu Trắng đơn vị tư vấn chưa xác định chính xác loại đất phải thu hồi, phạm vi cắm cọc giải phóng mặt bằng chưa tính toán diện tích phần ta luy đường, ta luy bờ kênh và phần diện tích mở rộng để đảm bảo thi công nên số hộ bị ảnh hưởng tăng thêm 802 hộ, dẫn đến việc chi phí bồi thường tăng.

Theo kết luận của Thanh tra, vi phạm trên liên quan tới lập, xác định sai chi phí giải phóng mặt bằng trong thực hiện tham mưu phê duyệt tổng mức đầu tư của dự án và điều chỉnh tổng mức đầu tư ảnh hưởng tới khả năng cân đối, bố trí vốn ngân sách tỉnh cho dự án.

Trước những sai phạm đã chỉ ra trong kết luận, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý lý trách nhiệm ông Nguyễn Minh Hoàng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án (BQLDA) khu vực giai đoạn tháng 11/2017 - 7/2020, Trưởng ban DA Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu DA đô thị Tĩnh Gia - Thanh Hóa đồng thời tổ chức kiểm điểm các đơn vị liên quan.

Được biết, ông Nguyễn Minh Hoàng, từng làm Giám đốc BQLDA khu vực giai đoạn tháng 11/2016 - 7/2020. Sau đó, ông Hoàng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động, phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Hậu Lộc. Đến ngày 4/9/2020, ông Nguyễn Minh Hoàng được HĐND bầu làm Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc thay cho ông Nguyễn Văn Luệ về nghỉ chế độ.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục cập nhật thông tin này đến quý bạn đọc.

Tác giả: Duy Duẩn

Nguồn tin: thuonghieuvaphapluat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok