Trong tỉnh

Thanh Hóa: Bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng

Ngày 5/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã ký Quyết định số 1489/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Lê Quang - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa.

Ông Phan Lê Quang được đánh giá cao trong thời gian giữ vị trí Phó Giám đốc (phụ trách) Sở Xây dựng Thanh Hóa, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.


Theo đó, ông Phan Lê Quang được đánh giá cao từ những kết quả đạt được trong thời gian giữ vị trí Phó Giám đốc (phụ trách) Sở Xây dựng Thanh Hóa, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Được biết, Sở Xây dựng Thanh Hóa là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm kết cấu hạ tầng giao thông đô thị); cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Ngoài ra, còn tham mưu cho UBND tỉnh về công tác phát triển đô thị, nhà ở, công sở, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng, các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tiến Anh

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok