Trong tỉnh

Thăm dò, khai quật khảo cổ tại di tích chùa Am Các, tỉnh Thanh Hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1187/QĐ-BVHTTDL cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh thành thăm dò, khai quật khảo cổ tại di tích chùa Am Các, xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh minh họa. Nguồn: baothanhhoa

Theo đó, thời gian thăm dò, khai quật từ ngày 19/5/2023 đến ngày 19/8/2023, trên diện tích 980m2, cụ thể như sau: Diện tích thăm dò: 10m2, gồm 02 hố x 05m2/01 hố; diện tích khai quật: 970m2, gồm 06: Hố H1: 180m2 ; Hố H2: 90m2 ; Hố H3: 220m2 ; Hố H4: 180m2 ; Hồ H5: 100m2 ; Hố H6: 200m2. Chủ trì thăm dò, khai quật là ông Lê Đình Ngọc, Viện Nghiên cứu Kinh thành.

Trong thời gian thăm dò, khai quật khảo cổ, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho Nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, khai quật khảo cổ, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò, khai quật khảo cổ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và Viện Nghiên cứu Kinh thành phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật khảo cổ trong thời gian chậm nhất 01 (một) tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất 01 (một) năm, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trước khi công bố kết quả của đợt thăm dò, khai quật khảo cổ, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa.

Tác giả: PV

Nguồn tin: toquoc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok