Ban hành Chỉ thị giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công năm 2024.

Nhiều đơn vị, địa phương tỉnh Thanh Hóa giải ngân vốn đầu tư công với tiến độ “rùa bò”

Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ giao vốn đầu tư công là hơn 11.919 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 7-2022, tỉnh Thanh Hóa giải ngân được 5.485,4 tỷ đồng thuộc kế hoạch năm 2022, đạt 46,8% kế hoạch, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước...

Cần làm rõ việc sử dụng vốn đầu tư công tại gói thầu ‘Mua sắm, lắp đặt thiết bị cho các phòng họp trực tuyến, camera an ninh tại khu Trung tâm hành chính mới thành phố Thanh Hóa’

Giá của nhiều thiết bị trong gói thầu “Mua sắm, lắp đặt thiết bị cho các phòng họp trực tuyến, camera an ninh tại khu Trung tâm hành chính mới thành phố Thanh Hóa” cao hơn nhiều so với giá trên thị trường. Đại diện chủ đầu tư cho rằng đơn vị đã thực hiện thủ tục theo đúng quy định.

TOP
ok