Xung đột tuổi già

Thường thì tuổi trẻ “nóng đầu” mới dễ xảy ra xung đột. Trong quan hệ vợ chồng cũng vậy; chuyện các cặp vợ chồng trẻ thi thoảng to tiếng cự cãi, “đổ nồi bay xoong” là điều không lạ. Vậy nhưng với các cặp vợ chồng già - thậm chí già đến mức con cái đều đã thành gia thất, cháu chắt đầy đàn - vẫn xảy ra xung đột.

TOP
ok