Quy hoạch hàng chục thủy điện gây anh hưởng đến đời sống người dân?

Hàng chục thủy điện từ vài MW cho đến 260 MW được quy hoạch trên các sông, suối của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, việc quy hoạch trên đang tạo ra một số bất cập như một huyện gánh 4 dự án thủy điện tạo ra hệ lụy khoảng cách ngắn, thay đổi dòng chảy... phá vỡ môi trường.

Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương Dự án bậc thang thủy điện trên sông Lò

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 4048/QĐ-UBND, ngày 25/10/2017 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án bậc thang thủy điện trên sông Lò, huyện Quan Sơn. Vì mục tiêu cung cấp điện năng lên lưới điện quốc gia, góp phần phát triển nguồn năng lượng sạch, mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, góp phần cải tạo cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội.

TOP
ok