Thanh Hóa: Gần 70 dự án được tháo gỡ khó khăn

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản số 3414/UBND-THKH thống nhất danh mục tháo gỡ khó khăn về tiến độ 68 dự án lớn, trọng điểm cần phải thực hiện trong năm 2023 và giao đầu mối, theo dõi thực hiện các dự án cho các sở, ban, ngành, UBND các địa phương.

TOP
ok