Giải tán các phòng GD-ĐT để giảm biên chế?

Số cán bộ quản lý giáo dục đang bị cho là quá nhiều khiến bộ máy biên chế phình to. Mới đây, một nhà giáo đã đề xuất gây sốc: Xóa bỏ các phòng giáo dục - đào tạo để tinh giản biên chế

TOP
ok