Pacific Airlines có tổng giám đốc mới

HĐQT Vietnam Airlines vừa quyết định ông Đinh Văn Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Điều hành Khai thác để giữ chức Tổng giám đốc CTCP Hàng không Pacific Airlines.

TOP ok