Hoảng loạn khi biết bí mật động trời của vợ tại nhà nghỉ

Khi ngồi gõ những dòng này, lòng tôi vừa đớn đau lại rối bời. Tôi cũng không biết mình đang tức giận hay đang thương vợ mình nữa. Tôi bắt quả tang vợ mình ngoại tình và lý do cô ấy phản bội tôi khiến tôi rơi phải trạng thái hỗn loạn này…

TOP
ok