Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Luật Đất đai

Sáng 19/02, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo Công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ nhanh chóng đưa Luật Đất đai sửa đổi vào cuộc sống

NhàđầutưChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ bố trí nguồn lực, chuẩn bị ngay các điều kiện bảo đảm, ban hành và triển khai kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa Luật Đất đai (sửa đổi) vào cuộc sống; khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết.

Thanh Hóa: Hàng trăm doanh nghiệp vi phạm Luật Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa vừa công bố danh sách 109 trường hợp, dự án vi phạm Luật đất đai phải đăng công khai và 12 trường hợp, dự án đăng công khai vi phạm pháp Luật đất đai đã khắc phục vi phạm.

Thanh Hóa: Thu hồi đất 22 dự án do vi phạm Luật Đất đai

Theo Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, năm 2018 Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi 22 dự án với tổng diện tích đất 723,791 ha. Nhằm từng bước thực hiện tốt chính sách đất đai của tỉnh và Luật Đất đai năm 2013.

TOP
ok