Trả lời chất vấn về việc cấp nước cho Khu kinh tế Nghi Sơn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa ký văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân liên quan đến công tác tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc cấp nước cho Khu kinh tế Nghi Sơn.

TOP
ok