Tin buồn về iPhone 14

Theo các báo cáo từ Bloomberg, Apple có thể sẽ phải đối mặt với việc giá chip tăng cao khi các chi phí nguyên vật liệu sản xuất gia tăng.

TOP
ok