Thanh Hóa: Dự án Flamingo tiếp tục xin gia hạn

UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được đề nghị về xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Flamingo Linh Trường khu B tại xã Hoằng Trường, h.Hoằng Hóa.

TOP
ok